Aart Terpstra - Ton Schuringa

      DE GESCHIEDENIS VAN DE MENSHEID

      Op rijm en geordend naar de decimalen van π.

      Boek 1 (de eerste 600 decimalen): De prehistorie
      In 22 hoofdstukken wordt het ontstaan van de mens geschetst
      en volgen we een serie cruciale stappen in de ontwikkeling van
      deze soort, tot aan de uitvinding van het schrift, dat een nieuwe
      fase inluidt. Aan de orde komen onder meer:

      *   vroege hominiden als Homo erectus, Pithecanthropus en
           Australopiticus (afarensis en robustus) - Hfdst 1 tot 7
      *   de Danakil-legende en diverse wateraap-theorieën -
           Hfdst 2 tot 5
      *   de ijstijden (beknopt) - Hfdst 8
      *   gereedschap en wapentuig, de weg naar Homo sapiens -
           Hfdst 9 en 10
      *   migratie en de verovering van het vuur - Hfdst 11 tot 13
      *   Neanderthalers - Hfdst 13 en 14
      *   de cro-magnonmens en de wieg van de kunst - Hfdst 15 tot
           18
      *   Mesolithicum: rendiervolken, jagers en verzamelaars -
           Hfdst 19
      *   'craftmanship' en domesticatie van de hond - Hfdst 20
      *   Neolithicum: de geboorte van de landbouw - Hfdst 21
      *   pottenbakkers, hunebedbouwers, bierbrouwers - Hfdst 22
 

      Boek 2 (tot en met decimaal 754): Verloren beschavingen
      Dit deel is nog in ontwikkeling. In Deel A (de vijf tot nu toe
      verschenen hoofdstukken) komen onder meer ter sprake:

      *   zondvloedmythen - Hfdst 1 en 2
      *   vragen rond Antarctica - Hfdst 3 tot 5
      *   cartografische problemen en raadsels - Hfdst 3 tot 5
      *   de eerste sporen van Atlantis (?)